UCI verbant ploeg voor fraude! Venezolaans Team Java - Kiwi Atlantico voor 5 jaar verbannen na vervalsen handtekeningen

Wielrennen
door Mats Leeringmaandag, 12 februari 2024 om 13:15
1119806221
De Internationale Wielerunie (UCI) heeft aangekondigd dat haar Disciplinaire Commissie een beslissing heeft genomen in de disciplinaire procedure tegen Team Java - Kiwi Atlántico (ook bekend als Kiwi Atlántico - Cabo de Peñas) en haar vertegenwoordigers Enrique Salgueiro (ESP) en Gerardo Guzmán (VEN).
De ploeg, die in 2022 werd geregistreerd als een Venezolaans UCI Continental Team, is bestraft met een verbod op registratie bij de UCI en een verbod om deel te nemen aan evenementen op de internationale kalender van de UCI tot 31 december 2028. De algemeen manager van de ploeg, Enrique Salgueiro, werd bestraft met een schorsing van alle wieleractiviteiten tot 31 december 2028, evenals een boete; en de vertegenwoordiger van de ploeg, Gerardo Guzmán, werd bestraft met een schorsing van alle wieleractiviteiten tot 31 december 2025.
De UCI verwees de zaak naar haar Disciplinaire Commissie in juli 2023 na de ontdekking van mogelijke onregelmatigheden in het beheer van de ploeg, met inbegrip van valse verklaringen en de productie van valse documenten.
De tuchtcommissie stelde vast dat de ploeg en Enrique Salgueiro verantwoordelijk waren voor twee gevallen van fraude volgens artikel 12.4.008 van het UCI-reglement; het eerste betrof het ongeoorloofde gebruik van de handtekening van een UCI official op een officiële brief en het tweede betrof het indienen van een vals renners contract bij de Venezolaanse wielerbond met daarin de handtekening van een renner zonder zijn toestemming. Daarnaast werd vastgesteld dat Enrique Salgueiro handelde in strijd met de principes van vertrouwen en integriteit door opzettelijk valse informatie in te dienen in het registratieproces van de ploeg voor 2022, evenals tijdens de procedure voor de tuchtcommissie, in strijd met artikelen 12.2.001 en 12.4.017 van het UCI-reglement.
Ten aanzien van Gerardo Guzman stelde de tuchtcommissie vast dat hij medeplichtig was aan het omzeilen van het UCI-reglement betreffende de nationaliteit van UCI continentale ploegen door zich te registreren als ploegvertegenwoordiger in de zin van artikel 2.17.010 van het UCI-reglement, zonder de plichten uit te voeren die een persoon in die rol heeft. Daarom werd vastgesteld dat Gerardo Guzman handelde in strijd met artikel 12.2.001 en 12.4.017 van het UCI-Reglement.